Besluitenlijst openbare raadsvergadering 31 januari 2019 (05-02-2019)

Wilt u weten welke besluiten zijn genomen en welke toezeggingen zijn gedaan?

Tijdens de openbare raadsvergadering van 31 januari jl heeft de raad een aantal besluiten genomen en het college een aantal toezeggingen gedaan.