Besluitenlijst openbare raadsvergadering 30 september jl. (06-10-2020)

Wilt u weten welke besluiten zijn genomen?

Tijdens de openbare raadsvergadering van 30 september jl. heeft de raad een aantal besluiten genomen en het college een aantal toezeggingen gedaan.