Besluitenlijst openbare raadsvergadering 30 augustus jl. (04-09-2018)

Wilt u weten welke besluiten zijn genomen en welke toezeggingen zijn gedaan?

Tijdens de openbare raadsvergadering van 30 augustus 2018 heeft de raad een aantal besluiten genomen en het college een aantal toezeggingen gedaan