Besluitenlijst openbare raadsvergadering 3 november jl. (08-11-2016)

Wilt u weten welke besluiten zijn genomen en welke toezeggingen zijn gedaan?

Tijdens de openbare raadsvergadering van 3 november jl. heeft het college een aantal toezeggingen gedaan en de raad een aantal besluiten genomen