Besluitenlijst openbare raadsvergadering 29 november jl. (04-12-2018)

Wilt u weten welke besluiten zijn genomen en welke toezeggingen zijn gedaan?

Tijdens de openbare raadsvergadering van 29 november jl. heeft de raad een aantal besluiten genomen en het college een aantal toezeggingen gedaan