Besluitenlijst openbare raadsvergadering 29 maart 2018 (03-04-2018)

Wilt u weten welke besluiten zijn genomen en welke toezeggingen zijn gedaan?

Tijdens de openbare raadsvergadering van 29 maart 2018 heeft de raad een aantal besluiten genomen