Besluitenlijst openbare raadsvergadering 29 augustus jl. (03-09-2019)

Wilt u weten welke besluiten zijn genomen?

Tijdens de openbare raadsvergadering van 28 augustus jl. heeft de raad een aantal besluiten genomen en het college een aantal toezeggingen gedaan