Besluitenlijst openbare raadsvergadering 29 april 2021 (05-05-2021)

Wilt u weten welke besluiten zijn genomen?

Tijdens de openbare raadsvergadering van 29 april jl. heeft de raad een aantal besluiten genomen en het college een aantal toezeggingen gedaan.