Besluitenlijst openbare raadsvergadering 28 november jl (03-12-2019)

Wilt u weten welke besluiten er zijn genomen?

Tijdens de openbare raadsvergadering van 28 november jl heeft de raad een aantal besluiten genomen en het college een aantal toezeggingen gedaan