Besluitenlijst openbare raadsvergadering 28 maart jl (03-04-2019)

Wilt u weten welke besluiten zijn genomen en welke toezeggingen zijn gedaan?

Tijdens de openbare raadsvergadering van 28 maart jl. heeft de raad een aantal besluiten genomen en het college een aantal toezeggingen gedaan