Besluitenlijst openbare raadsvergadering 27 september jl. (01-10-2018)

Wilt u weten welke besluiten zijn genomen en welke toezeggingen zijn gedaan?

Tijdens de openbare raadsvergadering van 27 september jl. heeft de raad een aantal besluiten genomen en het college een aantal toezeggingen gedaan