Besluitenlijst openbare raadsvergadering 27 maart 2018 (28-03-2018)

Wilt u weten welke besluiten zijn genomen?

Tijdens de openbare raadsvergadering van 27 maart 2018 heeft de raad een aantal besluiten genomen.