Besluitenlijst openbare raadsvergadering 26 september jl. (02-10-2019)

Wilt u weten welke besluiten zijn genomen?

Tijdens de openbare raadsvergadering van 26 september jl. heeft de raad een aantal besluiten genomen en het college een aantal toezeggingen gedaan