Besluitenlijst openbare raadsvergadering 26 oktober (31-10-2017)

Wilt u weten welke besluiten zijn genomen en welke toezeggingen zijn gedaan?

Tijdens de openbare raadsvergadering van 26 oktober 2017 heeft de raad een aantal besluiten genomen en het college een aantal toezeggingen gedaan