Besluitenlijst openbare raadsvergadering 24 november jl. (29-11-2016)

Wilt u weten welke besluiten zijn genomen en welke toezeggingen zijn gedaan?

Tijdens de openbare raadsvergadering van 24 november jl. heeft het college een aantal toezeggingen gedaan en de raad een aantal besluiten genomen