Besluitenlijst openbare raadsvergadering 24 mei 2018 (28-05-2018)

Wilt  weten welke besluiten zijn genomen en welke toezeggingen zijn gedaan?

Tijdens de openbare raadsvergadering van 24 mei 2018 heeft de raad een aantal besluiten genomen en het college een aantal toezeggingen gedaan