Besluitenlijst openbare raadsvergadering 23 november (28-11-2017)

Wilt u weten welke besluiten zijn genomen en welke toezeggingen zijn gedaan?

Tijdens de openbare raadsvergadering van 23 november 2017 heeft de raad een aantal besluiten genomen en het college een aantal toezeggingen gedaan