Besluitenlijst openbare raadsvergadering 23 januari jl. (28-01-2020)

Wilt u weten welke besluiten ziujn genomen?

Tijdens de openbare raadsvergadering van 23 januari jl. heeft de raad een aantal besluiten genomen en het college een aantal toezeggingen gedaan