Besluitenlijst openbare raadsvergadering 21 september 2017 (26-09-2017)

Wilt u weten welke besluiten zijn genomen en welke toezeggingen zijn gedaan?

Tijdens de openbare raadsvergadering van 21 september jl. heeft de raad een aantal besluiten genomen en het college een aantal toezeggingen gedaan