Besluitenlijst openbare raadsvergadering 21 december 2017 (26-12-2017)

Wilt u weten welke besluiten zijn genomen en welke toezeggingen zijn gedaan?

Tijdens de openbare raadsvergadering van 21 december 2017 heeft de raad een aantal besluiten genomen en het college een aantal toezeggingen gedaan