Besluitenlijst openbare raadsvergadering 20 oktober jl. (25-10-2016)

Wilt u weten welke besluiten zijn genomen en welke toezeggingen zijn gedaan?

Tijdens de raadsvergadering op 20 oktober jl. heeft de raad een aantal besluiten genomen en het college een aantal toezeggingen gedaan