Besluitenlijst openbare raadsvergadering 20 juni 2019 (25-06-2019)

Wilt u weten welke besluiten zijn genomen?

Tijdens de openbare raadsvergadering van 20 juni jl. heeft de raad een aantal besluiten genomen en het college een aantal toezeggingen gedaan