Besluitenlijst openbare raadsvergadering 20 februari jl. (03-03-2020)

Wilt u weten welke besluiten zijn genomen?

Tijdens de openbare raadsvergadering van 20 februari jl. heeft de raad een aantal besluiten genomen en het college een aantal toezeggingen gedaan