Besluitenlijst openbare raadsvergadering 20 april jl. (25-04-2017)

Wilt u weten welke besluiten zijn genomen en welke toezeggingen zijn gedaan?

Tijdens de openbare raadsvergadering van 20 april jl. heeft de raad een aantal besluiten genomen en het college een aantal toezeggingen gedaan