Besluitenlijst openbare raadsvergadering 2 september jl. (07-09-2020)

Wilt u weten welke besluiten zijn genomen?

Tijdens de openbare raadsvergadering van 2 september 2020 heeft de raad een aantal besluiten genomen en het college een aantal toezeggingen gedaan