Besluitenlijst openbare raadsvergadering 2 november 2017 (07-11-2017)

Wilt u weten welke besluiten zijn genomen en welke toezeggingen zijn gedaan?

Tijdens de openbare raadsvergadering van 2 november 2017 heeft de raad een aantal besluiten genomen en het college een aantal toezeggingen gedaan