Besluitenlijst openbare raadsvergadering 2 juli (07-07-2020)

Wilt u weten welke besluiten zijn genomen?

Tijdens de openbare raadsvergadering van 2 juli 2020 heeft de raad een aantal besluiten genomen en het college een aantal toezeggingen gedaan