Besluitenlijst openbare raadsvergadering 2 februari jl. (07-02-2017)

Wilt u weten welke besluiten zijn genomen en welke toezeggingen zijn gedaan?

Tijdens de openbare raadsvergadering van 2 februari jl. heeft de raad een aantal besluiten genomen en het college een aantal toezeggingen gedaan