Besluitenlijst openbare raadsvergadering 19 november jl. (24-11-2020)

Wilt u weten welke besluiten zijn genomen?

Tijdens de openbare raadsvergadering van 19 november jl. heeft de raad een aantal besluiten genomen en het college een aantal toezeggingen gedaan