Besluitenlijst openbare raadsvergadering 19 januari jl. (24-01-2017)

Wilt u weten welke besluiten zijn genomen en welke toezeggingen zin gedaan?

Tijdens de openbare raadsvergadering van 19 januari jl. heeft de raad een aantal besluiten genomen en het college een aantal toezeggingen gedaan