Besluitenlijst openbare raadsvergadering 19 december jl. (24-12-2019)

Wilt u weten welke besluiten zijn genomen

Tijdens de openbare raadsvergadering van 19 december jl. heeft de raad een aantal besluiten genomen en het college een aantal toezeggingen gedaan