Besluitenlijst openbare raadsvergadering 18 mei jl. (23-05-2017)

Wilt u weten welke besluiten zijn genomen en welke toezeggingen zijn gedaan?

Tijdens de openbare raadsvergadering van 18 mei jl. heeft de raad een aantal besluiten genomen en het college een aantal toezeggingen gedaan