Besluitenlijst openbare raadsvergadering 18 juni (24-06-2020)

Wilt u weten welke besluiten zijn genomen?
 

Tijdens de openbare raadsvergadering van 18 juni 2020 heeft de raad een aantal besluiten genomen en het college een aantal toezeggingen gedaan.