Besluitenlijst openbare raadsvergadering 17 januari jl. (22-01-2019)

Wilt u weten welke besluiten zijn genomen en welke toezeggingen zijn gedaan?

Tijdens de openbare raadsvergadering van 17 januari jl. heeft de raad een aantal besluiten genomen en het college een aantal toezeggingen gedaan