Besluitenlijst openbare raadsvergadering 16 mei jl. (21-05-2019)

Wilt u weten welke besluiten zijn genomen

Tijden de openbare raadsvergadering van 16 mei jl. heeft de raad een aantal besluiten genomen en het college een aantal toezeggingen gedaan