Besluitenlijst openbare raadsvergadering 16 februari jl. (21-02-2017)

Wilt u weten welke besluiten zijn genomen en welke toezeggingen zijn gedaan?

Tijdens de openbare raadsvergadering van 16 februari jl. heeft de raad een aantal besluiten genomen en het college een aantal toezeggingen gedaan