Besluitenlijst openbare raadsvergadering 15 oktober jl. (21-10-2020)

Wilt u weten welke besluiten zijn genomen?

Tijdens de openbare raadsvergadering van 15 oktober heeft de raad een aantal besluiten genomen en het college een aantal toezeggingen gedaan