Besluitenlijst openbare raadsvergadering 15 november 2018 (20-11-2018)

Wilt u weten welke besluitenlijst zijn genomen en welke toezeggingen zijn gedaan?

Tijdens de openbare raadsvergadering van 15 november jl. heeft de raad een aantal besluiten genomen en het college een aantal toezeggingen gedaan