Besluitenlijst openbare raadsvergadering 15 juni jl. (20-06-2017)

Wilt u weten welke besluiten zijn genomen en welke toezeggingen zijn gedaan?

Tijdens de openbare raadsvergadering van 15 juni jl. heeft de raad een aantal besluiten genomen en het college een aantal toezeggingen gedaan