Besluitenlijst openbare raadsvergadering 15 december jl. (20-12-2016)

Wilt u weten welke besluiten zijn genomen en welke toezeggingen zijn gedaan?

Tijdens de openbare raadsvergadering van 15 december jl. heeft het college een aantal toezeggingen gedaan en de raad een aantal besluiten genomen.