Besluitenlijst openbare raadsvergadering 14 november 2019 (19-11-2019)

Wilt u weten welke besluiten er zijn genomen?

Tijdens de openbare raadsvergadering van 14 november jl. heeft de raad een aantal besluiten genomen en het college een aantal toezeggingen gedaan