Besluitenlijst openbare raadsvergadering 14 mei (19-05-2020)

Wilt u weten welke besluiten zijn genomen?

Tijdens de openbare raadsvergadering van 14 mei 2020 heeft de raad een aantal besluiten genomen en het college een aantal toezeggingen gedaan