Besluitenlijst openbare raadsvergadering 14 februari jl. (20-02-2019)

Wilt u weten welke besluiten zijn genomen en welke toezeggingen zijn gedaan?

Tijdens de openbare raadsvergadering van 14 februari jl heeft de raad een aantal besluiten genomen en het college een aantal toezeggingen gedaanl