Besluitenlijst openbare raadsvergadering 14 april 2020 (16-04-2020)

Wilt u weten welke besluiten zijn genomen?

Tijdens de openbare raadsvergadering van 14 april 2020 heeft de raad een aantal besluiten genomen en het college een aantal toezeggingen gedaan.