Besluitenlijst openbare raadsvergadering 13 juli 2017 (18-07-2017)

Wilt u weten welke besluiten zijn genomen en welke toezeggingen zijn gedaan?

Tijdens de openbare raadsvergadering van 13 juli jl. heeft de raad een aantal besluiten genomen en het college een aantal toezeggingen gedaan