Besluitenlijst openbare raadsvergadering 13 december jl. (18-12-2018)

Wilt u weten welke besluiten zijn genomen en welke toezeggingen zijn gedaan?

Tijdens de openbare raadsvergadering  van 13 december jl. heeft de raad een aantal besluiten genomen en het college een aantal toezeggingen gedaan