Besluitenlijst openbare raadsvergadering 12 september jl. (17-09-2019)

Wilt u weten welke besluiten zijn genomen?

Tijdens de openbare raadsvergadering van 12 september jl. heeft de raad een aantal besluiten genomen en het college een aantal toezeggingen gedaan