Besluitenlijst openbare raadsvergadering 12 april 2018 (17-04-2018)

Wilt u weten welke besluiten zijn genomen en welke toezeggingen zijn gedaan?

Tijdens de openbare raadsvergadering van 12 april 2018 heeft de raad een aantal besluiten genomen en het college een aantal toezeggingen gedaan