Besluitenlijst openbare raadsvergadering 11 oktober jl. (15-10-2018)

Wilt u weten welke besluiten zijn genomen en welke toezeggingen zijn gedaan?

Tijdens de openbare raadsvergadering van 11 oktober jl. heeft de raad een aantal besluiten genomen en heeft het college een aantal toezeggingen gedaan