Besluitenlijst openbare raadsvergadering 10 september jl. (15-09-2020)

Wilt u weten welke besluiten zijn genomen?

Tijdens de openbare raadsvergadering van 10 september 2020 heeft de raad een aantal besluiten genomen en het college een aantal toezeggingen gedaan